Nápověda pro Výsledky vyhledávání

Nápověda k online katalogu IPAC.

Na stránce Výsledky vyhledávání se zobrazí nalezené záznamy vyhovující zadaným vyhledávacím kritériím.

Bylo-li nalezeno větší množství záznamů, budou záznamy zobrazeny na více stránkách, po 10ti záznamech na každé stránce. Počet nalezených záznamů a případný posun stránkování je v úvodním části a na konci každé stránky.

Záznamy budou zobrazené a tříděné podle defaultního nastavení. Toto nastavení je možné uživatelsky změnit (viz stránka Rozšířené vyhledávání – záložka Nastavení).

Standardní nabídka zobrazovacích formátů je popsána níže.

Co dál s výsledky vyhledávání?

Do košíku

Všechny vyhledané záznamy (celý set), nebo jen záznamy na dané stránky můžete vložit do košíku, kde je pak umožněno provádět se záznamy další hromadné operace (viz Košík).

Zobrazí zadaný vyhledávací dotaz.

Upravit dotaz

Přesune dotaz na stránku Rozšířeného vyhledávání, kde můžete k dotazu přidat další selekční kriteria nebo limity (viz Rozšířené vyhledávání).

Zdroje

Možnost změnit nebo přidat do vyhledávání další zdroj - lokální nebo externí databázi nebo vyhledávač (viz Zdroje).

Nový dotaz

Nabídne formulář jednoduchého vyhledávání pro zadání nového dotazu.

Operace se záznamem

Se záznamem lze dělat tyto následující operace:

 • Do košíku – funkce uloží záznam do košíku k dalšímu zpracování.
 • Bookmark – nabízí další možnosti vyhledání, sdílení záznamů nebo operací s daným záznamem.
 • Export – export záznamu ve vybraném formátu

Zobrazovací formáty

Výsledky vyhledávání je možné zobrazit v několika formátech, které jsou vytvořeny dle požadavků pracovišť a jejichž nabídku určuje administrace ASEP (KNAV).

U každého formátu se zobrazí odkazy do systému WOS, SCOPUS, PUBMED, DOI, RIV – pokud je uvedeny identifikace v záznamu.

Základní formát

 • Záhlaví tvoří systémové číslo v ASEP, zkratka ústavu – vlastníka záznamu, který záznam vytvořil, rok sběru, informace o označení záznamu do RIV, země vydání, jazyk práce a druh dokumentu.
 • Bibliografický popis obsahuje informace dle druhu dokumentu.
 • Návaznost – za jaké finanční podpory výsledek vznikl – projekty CEP, projekty AV, zahraniční projekty, institucionální podpora apod.
 • Klasifikace - klíčová slova a obory OECD (FORD).
 • Trvalý odkaz handle.
 • Plné texty a datasety – pokud jsou v záznamu uloženy informace o plných textech a datasetech, tak se v základním formátu zobrazují informace o zpřístupnění plných textů a datasetů v Repozitáři ASEP, případně na dalších úložištích.

Základní + anotace, Základní s citacemi

Základní formát je obohacen o anotace v jazyce práce a překlad anotace do angličtiny, resp. údaji o citacích.

Citace - ČSN ISO 690, Citace ústavy AV zprávy, Citace autoři AV

 • Citace ČSN ISO 690 obsahuje údaje, které požaduje tato norma. Její použití je povinné v bakalářských, diplomových a doktorandských pracech.
 • Citace ústavy AV zprávy - zobrazení je shodné s normou ČSN ISO, příjmení a jména autorů jsou uvedena malým písmem.
 • Citace autoři AV - zobrazení je shodné s normou ČSN ISO, u autorů AV ČR je uvedeno celé jméno, nikoliv iniciála.

Tagovaný podrobný

 • Zobrazovací formát obsahuje odkazy (propojení) s autoritními záznamy v databázi ASEP. V databázi ASEP jsou autority autorů, zdrojových dokumentů (periodik a sborníků), konferencí, spolupracujících institucí a projektů. Propojení je označeno „lupou“ . (Např. u jména hlavního autora provede vyhledání a zobrazení autority daného autora.)
 • U autority autora se zobrazují zkratky oddělení a odkazy do RID, ORCID a SCOPUS.
 • Zobrazuje se informace o plném textu, pokud je přiložen a jeho zpřístupněn v Repozitáři ASEP.

Údaje pro RIV

Zobrazovací formát obsahuje údaje, které se u daného záznamu předávají do RIV.

Bez záhlaví a návaznosti, Bez záhlaví a návaznosti s citacemi

Formáty jsou shodné se Základní formátem, nezobrazuje se záhlaví a návaznosti. (projekty, RVO).

MARC

Specializovaný formát, který zobrazuje záznam ve výměnném formátu MARC - každý řádek zobrazuje jedno pole MARC záznamu.


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.