Nápověda pro Rozšířené vyhledávání

Nápověda k online katalogu IPAC.

Stránka Rozšířené vyhledávání umožňuje pomocí limit zadat složitější podmínky pro vyhledávání, zvolit zobrazení záznamů a způsob jejich řazení.

Volby

Volby, specifikující zadaný termín znamenají následující:

všechna slova
všechna slova uvedená v termínu se musí v indexu vyskytovat,
fráze
přesné pořadí slov uvedených v termínu,
kompletní termín
vyhledávání v kompletním termínu (nikoliv v indexu rozděleném na slova),
alespoň jedno ze slov
alespoň jedno slovo uvedené v termínu se musí v indexu vyskytovat.

Formulář - Rozšířené vyhledávání

Jak využít vyhledávací operátory ve vyhledávání?

Je možné přidat více vyhledávacích polí a dotazy kombinovat pomocí vyhledávacích operátorů.
Vyhledávací operátory umožňují přesněji formulovat dotaz.
Používání vyhledávacích operátorů vyžaduje podporu JavaScriptu.

Termín, který zužuje dotaz - operátor: a současně

Výsledkem budou záznamy, ve kterých se objevují zároveň oba termíny AB.

Operátor: současně

Termín, který dotaz rozšiřuje - operátor: a nebo

Výsledkem budou záznamy, ve kterých se objevuje buď termín A nebo termín B.

Operátor: nebo

Termín, který chcete vyloučit z hledání - operátor: a není

Výsledkem budou záznamy, ve kterých se objevuje termín A, ale neobsahuje termín B.

Operátor: není

Jak používat limity?

Limity umožňují předem omezit vyhledávání z různých hledisek (jazyk dokumentu, země vydání, datum vydání apod.).

Množství zobrazených limitů je závislé na vybraných zdrojích. Viz nápověda Zdroje.

V případě, že si vyberete zdroj, který neposkytuje žádné limity (případně jich poskytuje jen málo), nezobrazí se žádné limity ani u ostatních zdrojů.
Pokud chcete využít všechny možnosti limit, vyberte si jen jeden zdroj, případně zdroje podobného typu. V nabídce limit se zobrazují jen hodnoty, které podporují všechny vybrané zdroje.

Nastavení vyhledávání

V nastavení můžete zvolit způsob zobrazení záznamů (Zobrazovací formát) a preferované setřídění záznamů ve výsledku vyhledávání. Toto nastavení bude platné po celou dobu vyhledávání, dokud nebude ukončeno aktuální sezení (uzavřena stránka IPAC v prohlížeči).

Možnosti nastavení vyhledávání jsou k dispozici podle toho, jaké možnosti nabízejí zdroje, které jste si vybrali pro vyhledávání (stránka Zdroje).
Pro externí zdroje není obvykle k dispozici třídění. Pro řazení přiměřeného množství záznamů z externích zdrojů je možno využít Košík. Záznamy je potřeba vložit do košíku a zvolit možnost řazení, kterou poskytuje.

Našeptávač

Našeptávač je pomocník, který při zadávání dotazu zobrazí pod vyhledávacím polem nabídku výrazů podle počátečních znaků, které jste již napsali. Můžete tak vyhledávat delší slova nebo sousloví, aniž byste je museli celá vypisovat.

Našeptávač


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.