Nápověda pro Export

Nápověda k online katalogu IPAC.

Exportovat lze buď jednotlivé záznamy pomocí funkce v nástroji Bookmark nebo záznamy uložené v košíku.

Bookmark

Košík - submenu

Při exportu se zvolí znaková sada (Windows CP1250 nebo UTF8) a formát, do kterého budou záznamy vyexportovány. Uvedené formáty jsou určeny pro výměnu dat (záznamů) mezi informačními systémy, pro vytvoření soupisu literatury jsou nadefinovány zobrazovací formáty.

Export - formát

Export - znaková sada

Soupis do CSV

Soubor má koncovku csv a lze ho otevřít v programu Excel.

Pokud je zvolena znaková sada Windows CP1250, lze soubor ihned otevřít „dvojklikem“ myší na soubor.

V případě znakové sady UTF8 se musí soubor uložit na lokální disk s příponou txt a pak otevřít Excel přes funkci „Otevřít soubor“. Nastaví se znaková sada UTF8 a jako oddělovač se zvolí středník.

Import CSV - znaková sada

Import CSV - nastavení

Spolupráce do CSV

Soubor obsahuje záznamy spolupracujících institucí AV ČR. To znamená, že pokud jsou v záznamu uvedeni autoři více pracovišť AV ČR, záznam bude v souboru uveden pro každé pracoviště zvlášť, tedy duplicitně, triplicitně…, podle počtu spolupracujících pracovišť.

CSV - tabulka

XML

Prezentace formátu MARC ve struktuře XML - jednotlivé prvky záznamu (pole a podpole) jsou převedeny na XML značky.

Formát RIS

Standardizovaný tagovaný formát, který umožňuje citačním programům a manažerům výměnu dat, umožňuje import a export výsledků vyhledávání do/z různých databází. Tento formát lze použít například pro import dat z ASEP do ResearcherID:

  • RIS – obsahuje pole: název, autor, zdrojový dokument, UT ISI, stránkování, rok publikování, afiliace autora, URL, abstrakt, klíčová slova, s diakritikou.
  • RIS – ASCII – obsahuje pole: název, autor, zdrojový dokument, UT ISI, stránkování, rok publikování, afiliace autora, URL, abstrakt, klíčová slova, bez diakritiky.

Řádkový MARC

Formát, ve kterém každý jeden řádek představuje jedno pole výměnného formátu MARC. Jde o specializovaný knihovnický formát, který umožňuje zapsat informace o dokumentu ve strojem čitelné podobě bez ohledu na jazyk, využívaný software apod. Pro označení podpolí, začátku a konce záznamu se používají předepsané znaky.

ISO 2709

Specializovaný formát, který prezentuje data z formátu MARC jako řetězec, ve kterém se používají předepsané oddělovače polí, podpolí a záznamů.


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.