O aplikaci

  • OPAC – Online Public Access Catalogue
  • IPAC – Internet Public Access Catalogue

IPAC je chráněný autorskými právy COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. a právy autorů jednotlivých publikovaných textů podle autorského práva, zákona č. 618/2003 Z.z..

Podle ustanovení SK § 27 zákona č. 618/2003 Z.z.. má uživatel IPACu právo vytvářet rozmnoženiny textů stránek za pomoci reprografikých zařízení (tiskárna, pevný disk osobního počítače atd.) pro svou osobní potřebu za podmínky, že do obsahu takto získaných materiálů nebude zasahovat aneb využívat na jiné účely, čím by narušil autorská práva ve smyslu ustanovení SK § 17 a SK § 18 zákona č. 618/2003 Z.z.

V aplikaci IPAC jsou použité skripty třetích stran

  • jQuery – jQuery Team – (licence MIT & GPL)
  • jQuery FancyBox plugin - Janis Skarnelis - (koupená licence)
  • jQuery URL Parser - Mark Perkins - (MIT licence)