Počet záznamů: 1

Bezpečná nanovlákna

 1. 1.
  0334293 - UCHP-M 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Petráš, D. - Kimmer, D. - Soukup, Karel - Klusoň, Petr
  Bezpečná nanovlákna.
  [Safe Nanofibers.]
  Chemické listy. Roč. 103, č. 12 (2009), s. 1009-1014 ISSN 0009-2770
  Grant CEP: GA ČR GA104/09/0694; GA AV ČR KAN400720701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: nanofibers * biocompatibility * biodegradability
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 0.717, rok: 2009

  Cílem příspěvku je upozornit na formy nanočástic, které, přestože vykazují vlastnosti i funkce u větších útvarů shodného nebo obdobného složení nevídané, jsou z hlediska zdravotního i environmentálního prosty významnějšího rizika. Jedná se o formy, které se vyznačují nejen biokompatibilitou, ale také biodegradabilitou posplnění své funkce. Je zřejmé, že použití těchto struktur je omezené, přesto slibné, a zejména biomedicínských aplikačních možností existuje řada. My se v tomto textu zaměříme na jednu z forem nanočástic, na tzv. nanovlákna.

  The purpose of this paper was to present basic forms of fibrous nanoparticles and the methodologies for their preparation. Particularly nanofibers in the form of threads, as flat-surface structures or as 3D wadding were discussed. The most common methods for their preparation are electrospinning, meltblowing, drawing, template synthesis and phase separation, among which only those two firstmentioned in the series might be referred to as technologically used in currently available operations. Special attention was paid to the introduction of biocompatible and biodegradable nanofibers. These properties are understood as essential regarding the frequently discussed toxicology aspects of the wider use of various nanostructured forms.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179070