Nápověda pro Detail záznamu

Nápověda k online katalogu IPAC.

Detail záznamu se zobrazí po „kliknutí“ na odkaz handle u vyhledaného záznamu. Odkaz handle je perzistentní odkaz záznamu v ASEP a pokud se použije tento odkaz v publikaci, vždy se uživateli zobrazí detail záznamu v systému ASEP.

Operace se záznamem

Se záznamem lze dělat tyto následující operace:

 • Do košíku – funkce uloží záznam do košíku k dalšímu zpracování.
 • Bookmark – nabízí další možnosti vyhledání, sdílení záznamů nebo operací s daným záznamem.
 • Export – export záznamu ve vybraném formátu

Zobrazovací formáty

Výsledky vyhledávání je možné zobrazit v několika formátech, které jsou vytvořeny dle požadavků pracovišť a jejichž nabídku určuje administrace ASEP (KNAV).

U každého formátu se zobrazí odkazy do systému WOS, SCOPUS, PUBMED, DOI, RIV – pokud je uvedeny identifikace v záznamu.

Základní formát

 • Záhlaví tvoří systémové číslo v ASEP, zkratka ústavu – vlastníka záznamu, který záznam vytvořil, rok sběru, informace o označení záznamu do RIV, země vydání, jazyk práce a druh dokumentu.
 • Bibliografický popis obsahuje informace dle druhu dokumentu.
 • Návaznost – za jaké finanční podpory výsledek vznikl – projekty CEP, projekty AV, zahraniční projekty, institucionální podpora apod.
 • Klasifikace - klíčová slova a obory OECD (FORD).
 • Trvalý odkaz handle.
 • Plné texty a datasety – pokud jsou v záznamu uloženy informace o plných textech a datasetech, tak se v základním formátu zobrazují informace o zpřístupnění plných textů a datasetů v Repozitáři ASEP, případně na dalších úložištích.

Základní + anotace, Základní s citacemi

Základní formát je obohacen o anotace v jazyce práce a překlad anotace do angličtiny, resp. údaji o citacích.

Citace - ČSN ISO 690, Citace ústavy AV zprávy, Citace autoři AV

 • Citace ČSN ISO 690 obsahuje údaje, které požaduje tato norma. Její použití je povinné v bakalářských, diplomových a doktorandských pracech.
 • Citace ústavy AV zprávy - zobrazení je shodné s normou ČSN ISO, příjmení a jména autorů jsou uvedena malým písmem.
 • Citace autoři AV - zobrazení je shodné s normou ČSN ISO, u autorů AV ČR je uvedeno celé jméno, nikoliv iniciála.

Tagovaný podrobný

 • Zobrazovací formát obsahuje odkazy (propojení) s autoritními záznamy v databázi ASEP. V databázi ASEP jsou autority autorů, zdrojových dokumentů (periodik a sborníků), konferencí, spolupracujících institucí a projektů. Propojení je označeno „lupou“ . (Např. u jména hlavního autora provede vyhledání a zobrazení autority daného autora.)
 • U autority autora se zobrazují zkratky oddělení a odkazy do RID, ORCID a SCOPUS.
 • Zobrazuje se informace o plném textu, pokud je přiložen a jeho zpřístupněn v Repozitáři ASEP.

Údaje pro RIV

Zobrazovací formát obsahuje údaje, které se u daného záznamu předávají do RIV.

Bez záhlaví a návaznosti, Bez záhlaví a návaznosti s citacemi

Formáty jsou shodné se Základní formátem, nezobrazuje se záhlaví a návaznosti. (projekty, RVO).

MARC

Specializovaný formát, který zobrazuje záznam ve výměnném formátu MARC - každý řádek zobrazuje jedno pole MARC záznamu.


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.