Export

Speciální funkce pro export záznamů v daném formátu.

Parametrická identifikace tepelně mechanických konstant pryže z ohybového kmitání nosníku

Šulc Petr


Vybrat způsob exportu