Export

Speciální funkce pro export záznamů v daném formátu.

Nerozumím tomu vs. Já tomu nerozumím. K užívání zájmena já z hlediska korpusových nálezů

Štícha František


Vybrat způsob exportu