Export

Speciální funkce pro export záznamů v daném formátu.

O ÚLOZE ODTRŽENÍ MEZNÍ VRSTVY PŘI SILOVÉ INTERAKCI PROUDÍCÍ TEKUTINY S OBTÉKANÝM POVRCHEM

Uruba Václav


Vybrat způsob exportu