Počet záznamů: 1  

Nerozumím tomu vs. Já tomu nerozumím. K užívání zájmena já z hlediska korpusových nálezů

 1. 1.
  0356397 - ÚJČ 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Štícha, František
  Nerozumím tomu vs. Já tomu nerozumím. K užívání zájmena já z hlediska korpusových nálezů.
  [On the usage of pronoun já (I): a corpus analysis.]
  Užívání a prožívání jazyka. Praha: Karolinum, 2010 - (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Havlová, E.), s. 227-232. ISBN 978-80-246-1756-5.
  [Užívání a prožívání jazyka. Praha (CZ), 15.04.2009-17.04.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: syntax * pronoun * corpus
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Podmětové zájmeno já v tematické pozici ve větách bez elipsy tvaru jsem: jeho absence/přítomnost na začátku věty.

  The subject pronoun já (I) in the thematic position in utterances without ellipsis of the verb jsem: its absence/presence at the beginning of sentences.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194927
   
Počet záznamů: 1