Počet záznamů: 1  

Nerozumím tomu vs. Já tomu nerozumím. K užívání zájmena já z hlediska korpusových nálezů

  1. 1. Štícha, František. Nerozumím tomu vs. Já tomu nerozumím. K užívání zájmena já z hlediska korpusových nálezů. In: Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Havlová, E. ed. Užívání a prožívání jazyka. Praha: Karolinum, 2010, s. 227-232. ISBN 978-80-246-1756-5. [Užívání a prožívání jazyka, Praha, 15.04.2009-17.04.2009, CZ].