Počet záznamů: 1  

Nerozumím tomu vs. Já tomu nerozumím. K užívání zájmena já z hlediska korpusových nálezů

  1. 1. Štícha, František. Nerozumím tomu vs. Já tomu nerozumím. K užívání zájmena já z hlediska korpusových nálezů. In: Čmejrková, S., Hoffmannová, J., Havlová, E., ed. Užívání a prožívání jazyka. Praha: Karolinum, 2010, s. 227-232. ISBN 978-80-246-1756-5.