Počet záznamů: 1  

Parametrická identifikace tepelně mechanických konstant pryže z ohybového kmitání nosníku

 1. 1. 0368422 - UT-L 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šulc, Petr - Pešek, Luděk - Bula, Vítězslav
  Parametrická identifikace tepelně mechanických konstant pryže z ohybového kmitání nosníku.
  [Parametric identification of thermo-mechanical constants of rubber from beam flexural vibration.]
  Interaction and Feedbacks 2011. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., 2011 - (Zolotarev, I.), s. 51-58. ISBN 978-80-87012-37-6.
  [Interaction and Feedbacks 2011 /18./. Praha (CZ), 29.11.2011-30.11.2011]
  Grant CEP: GA ČR GA101/09/1166
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: mechanical and thermal constants * identification * rubber * flexural vibration
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  V příspěvku jsou prezentovány výsledky materiálových konstant, tj. modulu pružnosti a součinitele proporcionálního tlumení, v teplotním rozsahu (-50 ÷ 50)°C vyhodnocené z experimentu ohybového kmitání nosníku při frekvenčním přejezdu první vlastní frekvence. Tepelné konstanty, tj. kapacita a vodivost, byly identifikovány metodou ladění těchto konstant v MKP termo-mechanickém modelu tak, aby byla dosažena shoda s naměřenou vnitřní teplotou pryže.

  First the evaluation of the material constant (E; bk) in temperature range (-50 ÷ 50)°C from teh beam flexural vibration passing over its first eigenfrequency was performed. Then thermal constants (cp;l) were identified by fitting the parameters of thermo-mechanical FE model to measured temperature in the rubber sample.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202770