Počet záznamů: 1  

Sociologie vědy pod útokem fyziků aneb o jedné vzpouře výzkumného předmětu. Science Wars

 1. 1.
  0574887 - FLÚ 2024 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Maršálek, Jan
  Sociologie vědy pod útokem fyziků aneb o jedné vzpouře výzkumného předmětu. Science Wars.
  [Sociology of Science under Physicists’ Assault. On a Rebellion of a Research Subject. Science Wars.]
  Československý časopis pro fyziku. Roč. 73, č. 4 (2023), s. 262-266. ISSN 0009-0700
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/24
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: sociology of scientific knowledge * Science Wars * physics
  Obor OECD: Sociology
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://ccf.fzu.cz/pdf/ukazky/2023/ukazka_CCF_4-23.pdf

  S trochou nadsázky lze považovat tzv. války o vědu (Science Wars), které proběhly v druhé polovině 90. let 20. století, za vzpouru vědců proti sociologům, kteří studovali jejich práci i je samé. Článek nejprve pojednává o roli slavné Sokalovy aféry v celku válek o vědu, věnuje se však především polemice H. Collinse s A. Franklinem týkající se domnělé detekce gravitačních vln z r. 1969. Za zvláštním způsobem uzavření této polemiky v r. 2016 vidí autor článku doklad toho, že šlo ve válkách o vědu především o přijetí myšlenky, podle níž mluvit o vědě – o jejím fungování, o procesech vytváření jejích poznatků – nenáleží výhradně vědcům. V době, kdy války o vědu probíhaly, bylo ostatně možné najít radikální a věcnou kritiku sociologie vědeckého poznání (včetně sociologie Collinsovy) spíše uvnitř než vně sociologické komunity.

  With a little exaggeration, the “Science Wars” that took place in the second half of the 1990s can be seen as scientists’ revolt by against "their" social scientists. The article first deals with the role of the famous “Sokal Affair” in the overall Science Wars, but focuses mainly on the polemic between H. Collins and A. Franklin over the alleged detection of gravitational waves in 1969. In the peculiar way this controversy ended in 2016, the author of the article finds evidence that what was chiefly at stake in the Science Wars was the acceptance of the idea that accounting for science should not be the exclusive preserve of mere scientists. In fact, at a time when the Science Wars were ongoing, radical and substantial critiques of the sociology of scientific knowledge (including Collins' sociology) could be found within the sociological community rather than outside it.
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0344896

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.