Počet záznamů: 1  

Matematické dílo Bernarda Bolzana ve světle jeho rukopisů

 1. 1.
  0573370 - FLÚ 2024 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Fuentes Guillén, Elías
  Matematické dílo Bernarda Bolzana ve světle jeho rukopisů.
  [The mathematical work of Bernard Bolzano in the light of his manuscripts.]
  Praha: Filosofia, 2023. 171 s. ISBN 978-80-7007-742-9
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ19-03125Y
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Bernard Bolzano * mathematics * history * philology
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  https://filosofia.flu.cas.cz/publikace/586

  Kniha je věnována vývoji matematického myšlení Bernarda Bolzana ve světle jeho posmrtně vydaných i dosud nepublikovaných rukopisů. Každá kapitola se zaměřuje na jiné aspekty – první kapitola se zabývá pozadím vzniku rukopisu, v němž je odhaleno, co sám Bolzano považoval na svých Beyträge za nejpozoruhodnější, druhá se zaměřuje na pojem proměnných veličin ω a třetí na Bolzanovu teorii čísel. Bolzanův přínos v oblasti matematiky, jejích základů a metodologie, je nesporný, svědčí však také o nejistotách a napětí, částečně způsobených jeho lpěním na zděděných koncepcích a postupech. Bolzano tak představuje průkopnickou osobnost, jejíž studium je důležité pro lepší pochopení praktických a koncepčních změn, jimiž prošla matematika v 19. století.

  The book is devoted to the development of Bernard Bolzano’s mathematical thought in the light of his posthumously published and unpublished manuscripts. Each chapter focuses on a different aspect - the first chapter deals with the background of the manuscript, revealing what Bolzano himself found most remarkable about his Beyträge, the second focuses on the notion of variable quantities ω, and the third on his number theory. Bolzano’s contributions to mathematics, its foundations and methodology, are undeniable, but they also attest to uncertainties and tensions in part due to his attachment to inherited concepts and practices. Bolzano thus represents a pioneering figure whose study is important for a better understanding of the practical and conceptual changes that mathematics underwent in the 19th century.
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0344355

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.