Počet záznamů: 1  

Průmysl 4.0, Kultura 2.0 a Nová média - realita, trendy, mýty

 1. 1.
  0523013 - FLÚ 2020 RIV cze, ger, eng U - Uspořádání akce
  Machleidt, Petr - Mráček, Karel - Egbert, B.
  Průmysl 4.0, Kultura 2.0 a Nová média - realita, trendy, mýty.
  [Industry 4.0, Culture 2.0 and the New Media – Realities, Trends, Myths.]
  [Praha, 10.09.2018-12.09.2018, (K-WRD 78/48)]
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Industry * Culture * New Media – Realities * Trends * Myths
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

  Digitalizace (digitální transformace) je všudypřítomnou realitou a zároveň konstantním megatrendem ve všech oblastech lidské existence. S pomocí internetu jsou jednotlivci, stroje, výrobní zařízení, podniky a instituce propojováni pomocí procesů sběru dat, zpracování dat a výstupních datových procesů do sítí, ze kterých vznikají netušené technicko-technologické, ekonomické, sociální, politické, kulturní a další příležitosti a současně i závažné výzvy. S ohledem na globální konkurenceschopnost obchodu a průmyslu je třeba vycházet z toho, že digitálně propojené, učící se systémy umožní stále více samoorganizovanou výrobu, ve které systémy strojů, výrobky v nich vyrobené a je propojující logistika spolu nejen komunikují, ale především spolupracují ( “Průmysl 4.0”). Pro zúčastněné jednotlivce znamená využití těchto technologií („Nová média“) mnohdy velmi hlubokou transformaci jejich práce, a tedy nutně i jejich života a souvisejících kulturních vzorů a praxí ( „Kultura 2.0“).

  Digitalization (digital transformation) is a pervasive reality and at the same time a constant megatrend in all areas of human existence. With the help of the Internet, individuals, machines, manufacturing equipment, businesses and institutions are connected through data collection, data processing and data output processes to networks that create unsuspected technological, economic, social, political, cultural and other opportunities, as well as serious challenges. Given the global competitiveness of trade and industry, it must be assumed that digitally interconnected learning systems will allow for an increasingly self-organized production in which machine systems, the products manufactured therein and interconnecting logistics not only communicate but above all cooperate (“Industry 4.0”). For the individuals involved, the use of these technologies (“New Media”) often means a very profound transformation of their work, and therefore necessarily their lives and related cultural patterns and practices (“Culture 2.0”).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307426

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.