Počet záznamů: 1  

Teoretický popis měřených signálů pro vyhodnocení kmitání lopatek turbíny metodou BTT a stanovení jejich nepřesnosti

 1. 1.
  0518999 - ÚT 2020 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Maturkanič, Dušan - Procházka, Pavel - Košina, Jan - Voronova, Evgeniya - Hodboď, Robert
  Teoretický popis měřených signálů pro vyhodnocení kmitání lopatek turbíny metodou BTT a stanovení jejich nepřesnosti.
  [Theoretical Description of Measured Signals for Blade Tip Timing Method and Inaccuracy Definition.]
  Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2019. 87 s. Z-1605/19.
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF15_003/0000493
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: dynamics * kinematics * systems vibration
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Obor OECD: Applied mechanics

  Zpráva popisuje výsledky měření kolísajících otáček lopatkového kola turbíny pro vyhodnocování kmitání lopatek metodou Blade Tip-Timing a stanovení funkce jejich změny. Komplikace, které se vyskytovaly při zpracování naměřených hodnot, vedly k detailnějšímu rozboru zaznamenaných dat, pro něž je proveden teoretický popis charakteristik získaných signálů. Měření byla prováděna pro čtveřici režimů a při dvou odlišných podmínkách měření. V návaznosti na předchozí práci je součástí zprávy rovněž vyhodnocení kontrolních měření po provedených softwarových úpravách měřicího systému.

  The report describes the results of fluctuating speeds measurements for the blade tip timing method. The complications, occured during signal processing, lead to a detailed analysis of the recorded data. Thus, a theoretical description of the signal characteristics was elaborated. The measuremnts include four regimes in two different conditions. In connection with previous report, this report contains an assessment of a verification measurements with software upgrade.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304373
   
Počet záznamů: 1