Počet záznamů: 1  

Filosofie Hanse Jonase

 1. 1.
  0518026 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Drozenová, Wendy
  Jonasova etika techniky a její metafyzické ukotvení.
  [Jonas’ ethics of technology and its metaphysical foundations.]
  Filosofie Hanse Jonase. Praha: Filosofia, 2019 - (Drozenová, W.; Šimek, V.), s. 61-79. ISBN 978-80-7007-601-9
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: imperative of responsibility * ethics of technology * values * metaphysical foundations of ethics
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

  Tato kapitola se věnuje Jonasovu zdůvodnění etiky odpovědnosti na základě racionálního uznání hodnot v objektu odpovědnosti – tj v samém bytí, a zvláště v jeho centru, kterým je život, jehož korunou jsou lidské bytosti - jež jsou zároveň jedinými bytostmi obdařenými schopností odpovědnosti. Tzv. „is – ought problem“ je pouze jedním z důsledků odtržení sfér bytí a hodnot, a je založen také na novověkém chápání poznání, které se vytvořilo na základě modelu přírodovědy.

  This chapter is focused on Jonas’ justification of his ethics of responsibility by a rational recognition of values in the object of the responsibility – that is, in being itself, and specifically, in its centre – the life, with the human beings as the crown of it and the only beings possessing the faculty of responsibility. The „is – ought problem“ is just one of the results of the separation of the spheres of being and values, and it is also based on the New Times understanding of knowledge modelled by the view of natural science.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303468
   
Počet záznamů: 1