Počet záznamů: 1  

“Civilizácia na rázcestí” po polstoročí

 1. 1.
  0503548 - FLÚ 2020 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Loudín, Jiří
  Utopie kosmického věku: máme si ji nechat vzít?
  [Utopia of Space Age: Should we abandon it?]
  “Civilizácia na rázcestí” po polstoročí. Bratislava: Veda, 2018 - (Hohoš, L.), s. 20-56. ISBN 978-80-224-1689-4
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: scientific-technical revolution * civilization
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

  Kapitola popisuje a analyzuje teoretický přínos Civilizace na rozcestí, jež jako autorské dílo Radovana Richty a jeho týmu byla v několika verzích publikována v 60. letech – ve své finální verzi v roce 1969 a dostalo se jí širokého mezinárodního ohlasu. Analytickým ohniskem Civilizace je vědecko-technická revoluce pojímaná jako komplexní sociální proces, v němž se prolínají a vzájemně posilují vědecké, technické, lidské, kulturní i politické aspekty. V průběhu teoretických prací na Civilizaci lze pozorovat posun sémantického akcentu od (socialistické) emancipace k modernizaci společnosti. V textu se také upozorňuje na mezinárodní ohlasy Civilizace u významných teoretiků vědy a techniky (např. Bell, Stehr) a na současné koncepty (společnost vědění, IV. průmyslová revoluce), jež reflektují obdobné problémy.

  The chapter describes and analyzes a theoretical contribution delivered by Radovan Richta and his team in their book Civilization at the Crossroads that has been published in several versions during the 60ties – in its final version in 1969. The book has attracted a wide international attention. An theoretical core of Civilization is a concept of scientific-technical revolution conceived as a complex social process in which scientific, technological, human and cultural dimensions interact and overlap. During the theoretical works on Civilization there could be observed a shift in semantic accent from (socialist) emancipation to societal modernization. The chapter also highlights international impact of Civilization – e.g. reflections made by Daniel Bell or Nico Stehr – as well some current concepts of science and technology (knowledge society, the fourth industrial revolution) that address analogous issues.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295976

   
   
Počet záznamů: 1