Počet záznamů: 1  

Pocta Jarmile Pavlátové k 85. narozeninám

 1. 1.
  0499116 - ÚSP 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Štefko, Martin
  Pracovní smlouva v proměnách času.
  [Employment Contract Throughout Time.]
  Pocta Jarmile Pavlátové k 85. narozeninám. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018 - (Hromada, M.), s. 188-198. ISBN 978-80-261-0809-2
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: locatio conductio operarum * work-hours * employment contract * serfdom
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law

  Cílem tohoto příspěvku je analyzovat vývoje úpravy námezdních vztahů spojených s výkonem čeledínské služby, a to v době raného i vrcholného středověku a novověku do konce 17. století. I když římské locatio conductio operarum (námezdní smluva) bylo využíváno i pro čeledíny a děvečky v českých zemích, rozšířenému použití námezdní smlouvy se stavělo do cesty lenní zřízení (příkladem jsou manská léna a nevolnictví), resp. posléze rozšiřování panského velkostatku. Úpadek lenního zřízení a nakonec též zrušení poddanství vedlo v kombinaci s myšlenkovým odkazem Velké francouzské revoluce k uvolnění pracovní síly, kdy se člověk formálně právně stal opět svobodným v nakládání se svou pracovní energií.

  This contribution deals with legal status of household officials´ services rendered in manorialism. It portrays master-servant relationships governed by a mixture of Czech old law and Roman Locatio Conductio Operarum for various workers, who were to perform work in households and agriculture. The end of manorialism impaired not only broad usage of Locatio Conductio Operarum but also empowered Czech movement for emancipation from the Austrian Empire.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291387
   
Počet záznamů: 1