Počet záznamů: 1  

Ztracené punctum Rousseauova Eseje o původu jazyků: poznámky k českému překladu a dobrým důvodům, pro které chybuje

 1. 1.
  0490155 - FLÚ 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Maršálek, Jan
  Ztracené punctum Rousseauova Eseje o původu jazyků: poznámky k českému překladu a dobrým důvodům, pro které chybuje.
  [The Lost Punctum in Rousseau’s Essay on the origine of languages: Remarks on the Czech translation and its good reasons to err.]
  Reflexe : Filosofický časopis. -, č. 53 (2017), s. 175-193. ISSN 0862-6901
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Rousseau * Method * Analysis/Synthesis
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  https://www.reflexe.cz/Reflexe_53/Ztracene_punctum_Rousseauova_Eseje_o_puvodu_jazyku.html

  V této studii je upozorněno na jedno na první pohled drobné pochybení v českém překladu Rousseauova Eseje o původu jazyků (2011). Krátké rozbory klasických výkladů tohoto textu z pera J. Starobinského a J. Derridy přitom naznačují, že tento sledovaný překladatelský prohřešek není nijak náhodný. Zprvu sotva znatelná oprava několika málo odstavců Eseje nás nakonec zavádí k jeho epistemologickému rozboru a k myšlence chátrání (vědecké) metody.

  In this study, a seemingly insignificant mistake in the Czech translation of Rousseau’s Essay on the Origin of Languages (2011) is highlighted. Short analysis of the classical interpretations of this text by J. Starobinsky and J. Derrida suggests that this mistranslation is not accidental. At first, a barely perceptible correction of a couple of paragraphs of the Essay leads us to its epistemological analysis and the idea of deteriorating (scientific) method.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295094
   
Počet záznamů: 1