Počet záznamů: 1  

Voda pro život – strategie AV 21

 1. 1.
  0490034 - ÚH 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pivokonský, Martin - Čermáková, Lenka - Novotná, Kateřina - Pivokonská, Lenka
  Voda pro život – strategie AV 21.
  [Water for Life – Strategy AV 21.]
  Pitná voda 2018. České Budějovice: W&ET team, 2018 - (Kalousková, N.; Dolejš, P.), s. 119-120. ISBN 978-80-905238-3-8.
  [Pitná voda 2018. Tábor (CZ), 28.05.2018-31.05.2018]
  Institucionální podpora: RVO:67985874
  Klíčová slova: strategy AV 21 * Water for life * water treatment * water sources * research
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

  Zásluhou Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., bylo na počátku roku 2018 do výzkumného programu Strategie AV 21 Přírodní hrozby nově zařazeno téma Voda pro život. Zaměřuje se na komplexní a systematický výzkum a spolupráci mezi odborníky a zainteresovanými subjekty v oblasti ochrany a využití vodních zdrojů a na problematiku zásobování vodou a zachování čistoty vod. Nedílnou součástí projektu je komunikace s nejširší veřejností, přinášející všeobecnou informovanost ohledně významu a stavu vod, využití nejnovějších technologií v dané oblasti a přístupů umožňujících co možná nejšetrnější nakládání s vodními zdroji. Konference Pitná voda v Táboře je největší a nejvýznamnější konferencí týkající se pitné vody v České republice. Vždy jednou za dva roky se zde setkávající odborníci, technologové a provozovatelé vodáren a diskutují o nových poznatcích a problémech týkajících se dané oblasti. Právě na tomto místě je vhodné představit nově vzniklý projekt „Voda pro život“, a dostat ho tak do povědomí širší odborné veřejnosti působící v oblasti pitné vody a hospodaření s vodou.

  Theme of Water for Life was newly added to the research program Natural Hazards of Strategy AV 21 in 2018 thanks to the Institute of Hydrodynamics of the Czech Academy of Science. It focuses on comprehensive and systematic research and cooperation between experts and stakeholders in the field of water resource protection, water supply and water quality. Important part of the project is communication with the public. The Drinking Water Conference in Tábor is the largest and the most important conference on drinking water in the Czech Republic. Experts, technologists and water managers are meeting every two years and discussing new knowledge and issues related to the water treatment.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284344