Počet záznamů: 1  

Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka

 1. 1.
  0477341 - FLÚ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Loudín, Jiří
  Individualizace podle Ulricha Becka.
  [Individualization According to Ulrich Beck.]
  Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017 - (Suša, O.; Hrubec, M.), s. 31-52. Post, 15. ISBN 978-80-7419-251-7
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: individualization * individuation * social inequlity
  Obor OECD: Sociology

  V kapitole je sledována evoluce Beckova konceptu individualizace jak jej autor ustavil v raných 80. letech až po statě publikované o 25 let později. Jsou identifikovány sociální procesy, jež jsou v pojmu individualizace reflektovány a jež zahrnují poválečný sociálně-ekonomický vzestup západních společností včetně výrazného kulturního pohybu i důsledky sílící globalizace a transnacionalizace. Teoretická analýza je zaměřena na proměny sémantických akcentů Beckova konceptu individualizace a na jeho vymezení vůči souvztažným pojmům jako jsou individuace a individualizmus. Text kapitoly rovněž poukazuje na hlavní ideje ohlasů, diskusí a inspirací, jež Beckovy studie o individualizaci vyvolaly.

  In this chapter an evolution of Beck´s concept of individualization is followed from its establishing in the early 80ies up to the studies published 25 years later. Social processes are identified that are reflected in the concept of individualization comprising both post-war socio-economic upswing of Western societies including noticeable cultural movements and consequences of growing globalization and transnationalization. Theoretical analysis focuses on changes having occurred in semantic accents of Beck´s individualization concept and demarcation towards correlative notions as individuation and individualism. The chapter also points out to key reflections, discussions and inspirations that have been evoked by Beck´s work.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273712

   
   
Počet záznamů: 1