Počet záznamů: 1  

Kauza emisních měření: svolávací akce a limity veřejného práva

 1. 1.
  0455627 - ÚSP 2016 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
  Bárta, Jan
  Kauza emisních měření: svolávací akce a limity veřejného práva.
  [Measuring Emissions: Mandatory Controls and Public Law Limitations.]
  2015
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: smog check test * car industry * environmental pollution
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  http://www.epravo.cz/top/clanky/kauza-emisnich-mereni-svolavaci-akce-a-limity-verejneho-prava-99892.html

  Pokud by chtěl stát do případu emisních měření nějakým způsobem zasáhnout, musel by v souladu s právními předpisy ukládat povinnosti. Zákonný podklad k takovému kroku by bylo možné hledat snad jen v zákonu o provozu na pozemních komunikacích, zde však autor neshledává možnost Ministerstva dopravy nařídit svolání dotčených vozů do servisů k provedení úprav.

  If the state wished to intervene in emission measurements in any way, it would have to impose duties in compliance with legal regulations. Legal justification for such a step might be found in the Land Communications Traffic Act, but the author does not see any possibility for the Ministry of Transport to order mandatory controls for vehicle owners to have relevant adjustments carried out at car service stations.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0256256
   
Počet záznamů: 1