Počet záznamů: 1  

Tradiční výroba dehtu a kolomazi: od dehtařských jam k dvouplášťovým pecím

 1. 1.
  0426049 - EÚ 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Woitsch, Jiří
  Tradiční výroba dehtu a kolomazi: od dehtařských jam k dvouplášťovým pecím.
  [The traditional production of tar and grease: from the tar holes to the double mantle furnaces.]
  Archeologia Technica. Roč. 23, podzim 2012 (2012), s. 83-90. ISSN 1805-7241
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/11/1287
  Klíčová slova: forest products * forest exploitation * wood pyrolysis * charcoal * tar * tar extraction * technology * tar kiln
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  V příspěvku jsou představeny základní způsoby výroby dehtu (resp. obecně kapalných produktů pyrolýzy dřeva) užívané na území střední Evropy od středověku do 20. století a s nimi související výrobní zařízení. Vedle archaických způsobů získávání dehtu (jámy, dehtařské milíře, podomácká výroba v nádobách) se text věnuje zejména vývoji dvouplášťových dehtařských pecí. Zmíněna je i související rafinace produktů tepelného rozkladu dřeva a výroba tzv. kolomazi.

  The paper presents the basic methods of producing tar (or generally liquid products of pyrolysis of wood) used in Central Europe from the Middle Ages to the 20th century and related production equipment. In addition to the archaic ways of obtaining tar (tar pits, piles, home production in containers), the text pays particular attention to the development of tar furnaces. Refining of pyrolysis products and manufacturing of grease is mentioned as well.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0231815