Počet záznamů: 1  

Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 9/2. Historia Lasitii. Historie Lasitského. Lesnae excidium. Carolo Gustavo votiva acclamatio

 1. 1.
  0396008 - FLÚ 2014 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
  Steiner, Martin (ed.) - Havelka, Tomáš (ed.) - Just, Jiří (ed.) - Petráčková, V. (ed.) - Sousedík, S. (ed.) - Bečková, Marta (ed.) - Kyralová, Marie (ed.) - Beneš, Jiří (ed.) - Řezníková, Lenka (ed.) - Urbánek, Vladimír (ed.)
  Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 9/2. Historia Lasitii. Historie Lasitského. Lesnae excidium. Carolo Gustavo votiva acclamatio.
  [The Complete Works of Jan Amos Comenius 9/2. The History of Lasitius. The History of Łasicki. The Destruction of Leszno. The Letter of Acclamation to Charles Gustav.]
  Praha: Academia, 2013. 441 s. ISBN 978-80-200-2244-8
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: J. A. Comenius * Protestant theology * Unity of Brethren * church history
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Nový svazek kritické edice zahrnuje Komenského práce týkající se minulosti i současnosti Jednoty bratrské. Jde zejména o Komenského edici latinského textu a český překlad osmé knihy dějin Jednoty od polského šlechtice Jana Łasického. Další dva vydávané latinské spisy, Lesnae excidium a Acclamatio votiva, se vztahují ke švédsko-polské a švédsko-dánské válce v letech 1656-1658. První z nich popisuje události kolem obléhání a vypálení Lešna a dočasného zániku tamního centra Jednoty bratrské v exilu. Druhý se obrací ke švédskému králi Karlu X. Gustavovi, vyzývá jej k uzavření míru s Dánskem a dává mu za vzor ctnosti křesťanského panovníka.

  The new volume of the critical edition includes the works of Comenius related to the past and present of the Unity of Brethren. His edition of the Latin text and Czech translation of the eighth book of History of the Unitas Fratrum written by a Polish noble Jan Łasicki is followed by two Latin treatises, Lesnae excidium and Acclamatio votiva. Both are related to the Second Northern War in 1656-1658. The former describes the siege and fire of Leszno and temporary decline of the local Brethren exile community. The latter addresses the Swedish king Charles X Gustav and appeals to him for signing a peace treaty with Denmark and for following virtues of a Christian ruler.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0223894
   
Počet záznamů: 1