Počet záznamů: 1  

Úplná oxidace organických látek obsažených ve vzduchu na oxidických katalyzátorech

 1. 1.
  0359206 - ÚCHP 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Ludvíková, Jana - Jirátová, Květa - Kovanda, F. - Klempa, Jan
  Úplná oxidace organických látek obsažených ve vzduchu na oxidických katalyzátorech.
  [Total Oxidation of Organic Compounds in Air over Oxide Catalysts.]
  Sborník přednášek. Praha: M+P Copier, 2011, s. 692-697. ISBN 978-80-02-02311-1.
  [Chemicko-technologická konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2011 . Technologie . Ropa . Biopaliva . Petrochemie . Polymery . Bezpečnost . Prostředí . /20./. Kouty nad Desnou (CZ), 11.04.2011-13.04.2011]
  Grant CEP: GA ČR GD203/08/H032; GA ČR GAP106/10/1762
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: ldh precursor * total oxidation * mixed oxides
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  http://www.aprochem.cz/

  Cílem této práce bylo prostudovat vliv různé kombinace kovů Cu, Co, Ni, Mn, případně Al na vlastnosti prekurzorů LDH a jejich kalcinátů, prozkoumat možnosti tvorby těchto vrstevnatých hydroxidů na modelovém nosiči, a to anodicky zoxidované hliníkové folii, a zjistit katalytickou aktivitu kalcinovaných prekurzorů při oxidaci modelové sloučeniny, ethanolu.

  The aim of this work was investigation of the influence of various combinations of metals, Cu, Co, Ni, Mn or Al on properties of LDH (layered double hydroxides)-precursors and their calcined forms, examination of formation of these layered double hydroxides on a model support (anodized aluminum foil), and determination of catalytic activity of the calcined precursors in oxidation of ethanol as model compound.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197038
   
Počet záznamů: 1