Počet záznamů: 1  

Adsorpce pesticidů na granulovaném aktivním uhlí při úpravě vody. Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem

 1. 1.
  0358081 - ÚH 2012 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kopecká, Ivana - Hnaťuková, Petra - Pivokonský, Martin
  Adsorpce pesticidů na granulovaném aktivním uhlí při úpravě vody. Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem.
  [Adsorption of pesticides onto granular activated carbon during drinking water treatment. Effect of algal organic matter (AOM).]
  Zborník odborných prác z konferencie Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd - 2. ročník. Bratislava: Hydrotechnológia, 2011 - (Buchlovičová, J.), s. 91-98. ISBN 978-80-969974-4-2.
  [Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd /2./. Stará Lesná (SK), 02.03.2011-03.03.2011]
  Grant CEP: GA ČR GAP105/11/0247
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: activated carbon * adsorption * AOM – Algal Organic Matter * COM – Cellular Organic Matter * pesticides
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  Příspěvek se zabývá výzkumem kompetitivního působení organických látek produkovaných fytoplanktonem (AOM – Algal Organic Matter) na adsorpci pesticidů (alachlor, terbuthylazin) na granulovaném aktivním uhlí (GAC) Norit 1240 a Filtrasorb 400. Laboratorní adsorpční experimenty byly provedeny s GAC nezatíženým a předem zatíženým celulárním podílem AOM (COM – Cellular Organic Matter). Byla prokázána rozdílná účinnost adsorpce obou pesticidů, kterou lze přisuzovat jejich odlišné chemické struktuře. Prokázán byl i negativní vliv předchozího zatížení GAC COM, které vedlo ke snížení účinnosti adsorpce pesticidů. Důvodem je kompetitivní adsorpce nízkomolekulární frakce COM (proteinová složka s MH < 10 kDa) v mikropórech GAC. Dále bylo zjištěno, že na adsorpci pesticidů má vliv i pH roztoku (kompetitivní vliv COM se více projevil při pH 5 než při pH 9), velikostní distribuce pórů GAC (zastoupení mikropórů a mezopórů) a jeho povrchový náboj (mění se v závislosti na pH roztoku).

  This study is aimed at the competitive effect of Algal Organic Matter (AOM) on adsorption of pesticides (alachlor, terbuthylazin) onto granular activated carbon (GAC) Norit 1240 and Filtrasorb 400. Laboratory adsorption experiments were conducted with fresh GAC and GAC preloaded with cellular portion of AOM (COM – Cellular Organic Matter). The different adsorption efficiency of pesticides was demonstrated, which can be related to their different chemical structure. The negative effect of COM preloaded on GAC on pesticides adsorption was also proved. This led to the reduction in adsorption of both compounds. The reason is the competitive adsorption of low molecular weight fraction of COM (proteins with MW < 10 kDa) in micropores of GAC. Furthermore, the adsorption of pesticides was influenced by pH of the solution (the competition of COM was more pronounced at pH 5 compared to pH 9), the pore size distribution of GAC and its net surface charge (depending on pH of the solution).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196208
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Kopecká_Hnaťuková_Pivokonský_Adsorpce pesticidů na granulovaném aktivním uhlí při úpravě vody_2011.pdf02.1 MBVydavatelský postprintvyžádat