Počet záznamů: 1  

Co reprezentují historické reprezentace? Gnozeologická skepse mezi konstatováním a performancí

 1. 1.
  0342692 - FLÚ 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Řezníková, Lenka
  Co reprezentují historické reprezentace? Gnozeologická skepse mezi konstatováním a performancí.
  [What do Historical Representations Represent? Epistemological Scepticism between Assertion and Performance.]
  Dějiny - teorie - kritika. Roč. 2, č. 2 (2005), s. 45-64. ISSN 1214-7249
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: historical representation * epistemological scepticism * Julian Barnes * Gustav Flaubert * performance
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Studie se zaměřuje na otázku literární historických reprezentací ve fikci kolem roku 1900 a ke konci 20. století. Srovnává povahu a formu epistemologického skepticismu o možnostech a významu historických znalostí autorů v obou těchto obdobích.

  The study is concerned with the question of literary historical representations in fiction around 1900 and towards the end of the 20th century. It compares the nature and form of the epistemological scepticism about the possibilities and meaning of historical knowledge articulated by writers in both these periods.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185356
   
Počet záznamů: 1