Počet záznamů: 1  

[Recenze]

 1. 1.
  0342529 - ÚSP 2011 RIV CZ cze R - Recenze
  Bárta, Jan - Šejvl, Michal
  [Recenze].
  [Review.]
  [ŠTURMA, P.; TOMÁŠEK, M.: Nové jevy v právu na počátku 21. století - III. Proměny veřejného práva, Karolinum, Praha 2009, 481 s]. Právník. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Roč. 149, č. 5 (2010), s. 526-530. ISSN 0231-6625
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: administrative law * public law * international law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Nové právní jevy, které se v knize popisují a analyzují, odpovídají zásadním trendům v oblasti veřejného práva, vystihují aktuální problémy, před nimiž stojí nejen české právo, ale i právo evropské a mezinárodní. Kniha může zaujmout širokou škálu čtenářů z řad právníků, kteří se některým z problémů veřejného práva věnují.

  The new legal phenomena, which are being described and analysed in the book, correspond to the basic trends in the area of Public Law and reflect topical problems which are being faced by Czech law as well as European and International Law. The book may be of interest to many lawyers who engage in some of the problems of Public Law.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185243
   
Počet záznamů: 1