Počet záznamů: 1  

Pocta prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám

 1. 1.
  0331913 - ÚSP 2010 CZ cze M - Část monografie knihy
  Bárta, Jan
  Státní podniky a jejich zisk.
  [State Enterprises and their Profits.]
  Pocta prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám. 1. Praha: Leges, 2009 - (Boháč, R.), s. 49-56. Teoretik. ISBN 978-80-87212-23-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: state enterprise * profit * regulation in the First Republic of Czechoslovakia * regulation after 1989 * state budget
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Autor v článku se věnuje otázce státních podniků a právním předpisům, upravujícím nakládání se ziskem v období první republiky, v poválečném období a výkladu řešení zisku v platném zákoně.

  In his article, the author focuses on the issues of state enterprises and legal regulations regulating disposing of profit in the period of the First Republic of Czechoslovakia and in the post-war period as well as on the interpretation of profit disposal in the current regulation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177303
   
Počet záznamů: 1