Počet záznamů: 1  

The Photoelectrocatalytic Properties of Thin TiO2 Electode

 1. 1.
  0329704 - ÚCHP 2010 BG eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Morozová, Magdalena - Klusoň, Petr - Krýsa, J. - Šolcová, Olga
  The Photoelectrocatalytic Properties of Thin TiO2 Electode.
  [Fotoelektokatalytické vlastnosti tenkých TiO2 elektrod.]
  Book of Abstracts. Sofia: -, 2009 - (Petrova, G.; Vayssilov, G.), s. 138. ISBN 978-954-323-558-2.
  [International Symposium Advanced Micro- and Mesoporous Materials /3./. Albena (BG), 06.09.2009-09.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GD203/08/H032; GA ČR GA104/09/0694
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: photoelectrocatalysis * thin electrode * photoelectrochemical behavior
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  http://bg-conferences.org/micro2009_new_1/

  In this work we have studied the photoelectrochemical behavior of TiO2 anatase electrode in various electrolytes.The TiO2 thin film electrodes were prepared by repeated dip-coating of conductive ITO glass into a homogenous sol.Photoelectrochemical measurements were performed on a three-compartment electrochemical cell.The fundamental mechanism of photo excitation properties of layers consists in the generation of electron-hole pair.Due to a high recombination rate of the photogenerated holes and electrons the measured photo current is low.The recombination can be minimized by addition of oxidizable species.Holes may oxidize organic compounds while electrons migrate to conducting substrate.The measured value of generation photo current depends on adsorption properties of oxidizable substances in the solution, their concentration and the number of TiO2 layers deposited on electrode.

  Tato páce byla zaměřena na studium fotoelektrochemického chování TiO2 anatasových elektrod v prostředí různých elektrolytů. Tenkovrstvá TiO2 elektroda byla připravená pomocí metody sol-gel, která je založena na hydrolýze alkoxidu titanu v prostředí reverzních micel. Fotoelektrochemická měření probíhala v optoelektrochemické aparatuře s tří-elektrodovým zapojením. Základní mechanismus foto-excitačních vlastností vrstev spočívá v generaci páru elektron-díra. Vlivem rychle rekombinace takto vzniklých nábojů, je hodnota měřeného fotoproudu v základním elektrolytu nízká. Proto byly experimenty vedeny v základním elektrolytu s přídavkem různých koncentrací oxidovatelné látky. Pomocí těchto experimentů bylo prokázáno, že hodnoty generovaného fotoproudu závisí na adsorpčních vlastnostech oxidovatelné látky, její koncentraci v roztoku a také na počtu nanesených vrstev.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175665
   
Počet záznamů: 1