Počet záznamů: 1  

Model Aided Design of Gas-Lift Reactor for Oxidation Reaction with Fast Reversible Catalyst Deactivation

 1. 1.
  0321118 - ÚCHP 2009 RIV PT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Gogová, Zuzana - Hanika, Jiří
  Model Aided Design of Gas-Lift Reactor for Oxidation Reaction with Fast Reversible Catalyst Deactivation.
  [Využití modelu při designu gas-lift reaktoru pro oxidační reakci s rychlou reversibilní deaktivací katalyzátoru.]
  Book of Abstracts. Braga: -, 2008 - (Ferreira, E.; Mota, M.), s. 711. ISBN 978-972-97810-4-9.
  [International Chemical and Biological Engineering Conference - CHEMPOR 2008 /10./. Braga (PT), 04.09.2008-06.09.2008]
  Grant CEP: GA ČR GD203/08/H032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: gas-lift reactor * glucose * model
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství

  Tanks-in-series based model was applied to aid design of gas-lift reactor (GLR), where oxidation reaction along with catalyst reversible deactivation proceeds. Heterogeneously catalyzed wet air oxidation of glucose dissolved in aqueous alkaline solution served as model reaction. Commercial 2.8% Pd/C catalyst was used in this study. Its advantage is activity at mild conditions with high selectivity towards salt of gluconic acid. But it gets deactivated by the action of oxygen quickly during the reaction course. Multifunctional gas-lift reactor allows the desired reaction, as well as the catalyst reactivation. Optimal design of the gas-lift reactor makes it possible to keep high and stable activity of the catalyst.

  Při designu gas-lift reaktoru, ve kterém probíhá oxidační reakce za současné deaktivace katalyzátoru, byl využit model postavený na představě kaskády CSTR. Heterogenní katalyzovaná oxidace glukózy vzduchem v alkalickém vodním roztoku sloužila jako modelová reakce. V této práci byl využit komerční katalyzátor, 2.8% Pd/C. Jeho výhodou je aktivita při mírných podmínkách při vysoké selektivitě vzhledem ke tvorbě soli kyseliny glukonové. Působením kyslíku se však v průběhu reakce rychle deaktivuje. Multifunkční gas-lift reaktor umožňuje průběh hlavní reakce, a zároveň reaktivace katalyzátoru. Při optimálním designu gas-lift reaktoru je možné udržet vysokou aktivitu katalyzátoru na stabilní úrovni.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169787
   
Počet záznamů: 1