Počet záznamů: 1  

Diversity of cultivable microorganisms isolated from ixodid ticks

 1. 1.
  0315073 - ÚBO 2009 TR eng A - Abstrakt
  Rudolf, Ivo - Šikutová, Silvie - Hubálek, Zdeněk - Masaříková, J. - Švec, P. - Nováková, D. - Sedláček, I. - Mendel, Jan - Papoušek, Ivo
  Diversity of cultivable microorganisms isolated from ixodid ticks.
  [Diverzita kultivovatelných mikroorganizmů izolovaných z klíšťat.]
  XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, 5-9 August 2008, Istanbul: Abstract Book. Istanbul: International Union of Microbiological Societies, 2008. s. 153-154.
  [International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology /12./. 05.08.2008-09.08.2008, Istanbul]
  Grant CEP: GA AV ČR KJB600930613
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: ticks * diversity * microorganisms * bacteria * sequencing
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  http://www.iums2008.org/BAM_pdf.pdf

  Ixodid ticks (namely Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus and Haemaphysalis concinna) represent significant health risk for humans as well as many other vertebrate species as vectors of multiple pathogens. In addition, ticks harbour wealth of microorganisms which have not been associated with human illness so far. Polyphasic taxonomic approach was applied in the study to describe cultivable bacterial microflora of ixodid ticks. A total of 151 bacterial strains (67 strains from I. ricinus, 38 strains from D. reticulatus and 46 strains from H. concinna) were recovered during two-year examination from different developmental stages of field-collected ixodid ticks (larvae, nymphs, adults). Morphological, biochemical and molecular studies were performed. On the basis of partial 16S rDNA sequencing analysed strains belong most frequently to the genera Bacillus, Paenibacillus, Pseudomonas. According to preliminary data some strains might belong to new taxa. Moreover, many isolated microorganisms were able to grow at 37°C and displayed significant hemolytic activity. These indirect criteria suggest possible pathogenic potential of certain isolates.

  Klíšťata Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus a Haemaphysalis concinna představují riziko pro člověka i ostatní obratlovce jako přenašeči mnoha patogenů. Navíc však přenášejí další mikroorganizmy, u kterých nebyla prozatím zjištěna souvislost s lidským onemocněním. Celkem 151 bakteriálních kmenů (67 z klíštěte I. ricinus, 38 z klíštěte D. reticulatus a 46 z klíštěte H. concinna) bylo izolováno během dvouletého výzkumu z různých vývojových stádií klíšťat (larvy, nymfy, dospělci). Byly provedeny morfologické, biochemické a molekulární studie. Na základě sekvencování genu pro 16S rRNA byly nejčastěji zastoupeny baktérie rodů Bacillus, Paenibacillus a Pseudomonas. Podle pilotních výsledků některé kmeny mohou náležet k novým taxonům. Navíc mnoho kmenů je schopno růst při 37°C a vyznačují se hemolytickou aktivitou. Tato nepřímá kritéria naznačují možný patogenní potenciál některých izolátů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165391
   
Počet záznamů: 1