Počet záznamů: 1  

Zájmová sdružení právnických osob založená obcemi podle dřívějších předpisů a jejich postavení po účinnosti obecního zřízení č. 128/2000 Sb

 1. 1.
  0209250 - USP-I 20010085 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bárta, Jan
  Zájmová sdružení právnických osob založená obcemi podle dřívějších předpisů a jejich postavení po účinnosti obecního zřízení č. 128/2000 Sb.
  [Interest association of legal entities founded by communities according to previous legal rules and their status after the entry into force of the Act No. 128/2000 Coll. on Communities.]
  Správní právo. Roč. 34, č. 6 (2001), s. 321-326. ISSN 0139-6005
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917
  Klíčová slova: communities * interest associations of legal entities
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Pojem zájmového sdružení právnických osob. U zájmových sdružení, kterých se článek týká, nemá citovaný zákon žádné následky, pokud jde o jejich existenci, totožnost, právní způsobilost a zejména nikoliv pokud jde o vlastnictví jimi nabyté před účinností zákona.

  Concept of interest association of legal entities. For associations concerned the quoted Act has no impact on their existence, identity, legal capacity and particularly the property they had acquired before the Act has entered into force.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0104809
   

Počet záznamů: 1