Počet záznamů: 1  

The role of NK1.1+ cells in the protection against MHC class I+ HPV16-associated tumours

 1. 1.
  0108993 - UMG-J 20043215 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Šímová, Jana - Bubeník, Jan - Bieblová, Jana - Jandlová, Táňa
  The role of NK1.1+ cells in the protection against MHC class I+ HPV16-associated tumours.
  [Úloha buněk NK1.1+ v ochraně proti MHC I+ nádorům vyvolaným HPV16.]
  Folia Biologica. Roč. 50, č. 6 (2004), s. 200-202. ISSN 0015-5500
  Grant CEP: GA AV ČR IAA5052203; GA AV ČR KSK5011112; GA MZd NC7148; GA MZd NR7807
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: HPV16 * MHC class I expression * NK1.1+ cells
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Impakt faktor: 0.507, rok: 2004

  Depletion of NK1.1+ cells by repeated i.p. injections of PK136 antibody significantly enhanced growth of MHC class I+ tumours in syngeneic mice. Depletion starting before tumour transplantation substantially accelerated tumour growth; depletion starting on day 7 or 14 after tumour transplantation was without any effect. These results indicate that the NK1.1+ cells play an important inhibitory role during the early phase of the growth of some MHC class I+ tumours. Since the relevant target for NK cells is a \"missing self\" signal, absence of the MHC class I molecules, the NK cells cannot be expected to directly inhibit the growth of the MHC class I+ tumours. The results indicate that the effects of non-NK cells or indirect effects mediated by NK cell interactions and release of cytokines were responsible for the results

  Deplece buněk NK1.1+ opakovanými i.p. injekcemi protilátky PK136 výrazně posílilo růst MHC I+ nádorů v syngenních myších. Deplece započatá před transplantací nádoru podstatně urychlila jejich růst; deplece započatá 7. či 14. den po transplantaci nádoru neměla žádný účinek. Z těchto výsledků vyplývá, že buňky NK1.1+ hrají důležitou inhibiční úlohu během časné fáze růstu některých MHC I+ nádorů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0016107
   

Počet záznamů: 1