Počet záznamů: 1  

The WITCH experiment: Towards weak interactions studies. Status and prospects

 1. 1.
  0096475 - UJF-V 2008 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kozlov, V. Y. - Beck, M. - Coeck, S. - Herbane, M. - Kraev, I. S. - Zákoucký, Dalibor - Severijns, N.
  The WITCH experiment: Towards weak interactions studies. Status and prospects.
  [Experiment WITCH: Příspěvek ke studiu slabé interakce. Status a výhledy.]
  Hyperfine Interactions. Roč. 172, 1-3 (2006), s. 15-22. ISSN 0304-3843
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: weak interactions * Penning trap * retardation spectrometer
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 0.267, rok: 2006

  Primary goal of the WITCH experiment is to test the Standard Model for a possible admixture of a scalar or tensor type interaction in decay. This information will be inferred from the shape of the recoil energy spectrum. The experimental setup was completed and is under intensive commissioning at ISOLDE (CERN). It combines a Penning trap to store the ions and a retardation spectrometer to probe the recoil ion energy. A brief overview of the WITCH set-up and the results of commissioning tests performed until now are presented. Finally, perspectives of the physics program are reviewed.

  Základním cílem experimentu WITCH je test Standardního Modelu ohledně možné existence skalární nebo tensorové složky interakce v rozpadu, což bude odvozováno z tvaru energetického spektra odražených jader. Experimentální zařízení bylo dokončeno a je důkladně otestováváno na ISOLDE (CERN). Zařízení kombinuje Penningovu past, kde jsou ionty uchovávány, a retardační spektrometr, kde se studuje energie odražených iontů. V článku je prezentován jak popis zařízení WITCH, tak i výsledky dosud provedených testů. Dále jsou uvedeny perspektivy fyzikálního programu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0155834