Počet záznamů: 1  

Combination of intratumoral injections of vaccinia virus MVA expressing GM-CSF and immunization with DNA vaccine prolongs the survival of mice bearing HPV16 induced tumors with downregulated expression of MHC class I molecules

 1. 1.
  0092902 - ÚMG 2008 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Němečková, Š. - Šmahel, M. - Hainz, P. - Macková, J. - Zurková, K. - Gabriel, P. - Indrová, Marie - Kutinová, L.
  Combination of intratumoral injections of vaccinia virus MVA expressing GM-CSF and immunization with DNA vaccine prolongs the survival of mice bearing HPV16 induced tumors with downregulated expression of MHC class I molecules.
  [Kombinace intratumorálního podání vakcinia viru MVA exprimujícího GM-CSF a imunizace DNA vakcínou prodlužuje přežití myší nesoucích HPV16 indukované nádory se sníženou expresí MHC molekul I. třídy.]
  Neoplasma. Roč. 54, č. 4 (2007), s. 326-333. ISSN 0028-2685
  Grant CEP: GA MZd NR8004
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: vaccinia virus MVA expressing GM-CSF * DNA vaccine * HPV16 induced tumors
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 1.208, rok: 2007

  The C57BL/6 mice bearing TC-1/A9 tumours exprimed HPV16 oncogenes and downregulated of H-2b molecules were immunized with highly immunogenic E7GGG.GUS DNA vaccine expressing the fused gene of modified HPV16 E7 (E7GGG) with E.coli β-glucuronidase (GUS). The tumors in situ were injected with recombinant vaccinia virus MVA expressing the gene for murine GM-CSF (MVA-GM-CSF). Two doses of the DNA vaccine combined with a local treatment with MVA-GM-CSF were able to inhibit significantly the growth of tumors. ELISPOT-IFNγ showed that in situ expression of the GM-CSF gene did not enhance the E7 specific systemic cell response. The local injections of MVA-GM-CSF induced an increase of intratumoral CD3+ T cell counts and the DNA vaccination resulted in up-regulation of MHC type I molecules on tumor cells in vivo. We suppose that i.t. delivery of MVA-GM-CSF changed the local tumor microenvironment and rendered tumors more attractive and better accessible to effector T cells.

  C57BL/6 myši s TC-1/A9 nádory se sníženou expresí H-2b molekul a nesoucími HPV16 onkogeny byly imunizovány vysoce imunogenní E7GGG.GUS DNA vakcínou nesoucí fúzní gen HPV16 E7 (E7GGG) s E.coli β-glucuronidázou (GUS). Nádory in situ byly léčeny rekombinantním vakcinia virem MVA exprimujícím gen pro myší GM-CSF (MVA-GM-CSF). Dvě dávky DNA vakcíny kombinované s lokálním podáním MVA-GM-CSF signifikantně inhibovaly růst nádorů. ELISPOT-IFNγ ukázala, že exprese GM-CSF in situ nezesílí specifickou buněčnou odpověď na E7. Lokální léčba pomocí MVA-GM-CSF indukovala zvýšení počtu CD3+ T buněk infiltrujících nádor. DNA vakcinace má za následek zvýšení počtu MHC molekul I. třídy na nádorových buňkách in vivo Tyto výsledky naznačují, že i.t. léčba pomocí MVA-GM-CSF mění mikroprostředí nádoru a činí nádor atraktivnější a dostupnější pro účinek efektorových T buněk.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0153098
   
Počet záznamů: 1