Počet záznamů: 1  

Přenosové jevy ve zkrápěném reaktoru 2. část

 1. 1.
  0028957 - UCHP-M 20050344 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Jiřičný, Vladimír - Staněk, Vladimír - Hanika, Jiří - Vychodilová, Hana - Stavárek, Petr - Vlček, Dalibor - Karfík, David - Tukač, V. - Lederer, J. - Chyba, V.
  Přenosové jevy ve zkrápěném reaktoru 2. část.
  [Transition Events in Trickle Bed Reactor under Conditions of Steady State and Pulse Regime. Part 2.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, 2005. 32 s. 12.
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: steady state operation * pulse flow trickle bed reactor
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství

  Přenosové jevy ve zkrápěném reaktoru v ustáleném a pulzním režimu byly studovány v poloprovozním zkrápěném reaktoru při zvýšené tlaku 2 a 5 barů a teplotách 20 a 50oC. Hydrodynamické mapy ve formě tlakových ztrát v závislosti na průtocích plynu žity pro stanovaní křivek přechodu mezi filmovým a pulzním režimem dvoufázového toku uvnitř zkrápěného reaktoru, experimentálně byl verifikován vliv průtoku fází, teploty , tlaky, délky periody a splitu na tvar odezev tlakové ztráty a profilu tlakových ztrát podél vrstvy katalyzátoru ve zkrápěném reaktoru při pulzním režimu.

  Transition events in trickle bed reactor under conditions of steady state and pulse regime has been studied experimentally in pilot plant trickle bed reactor at elevated pressures 2 and 5bar and temperatures 20 and 50oC. From hydrodynamic dependencies of pressure drops on gas and liquid velocities the transients lines between film and pulse regime have been determined. The effects of various variables flow rates, temperature, pressure, length of period and spilt have been verified with respect to pressure drop and pressure drop profile along trickle bed reactor operated in pulse regime.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0118853
   
Počet záznamů: 1