Počet záznamů: 1  

Čistírenské kaly – legislativa a praxe v EU

 1. 1.
  0534532 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Václavková, Šárka - Kerberová, V. - Krejčí, T. - Krňávek, M. - Maléř, P. - Šyc, Michal
  Čistírenské kaly – legislativa a praxe v EU.
  [Sewage sludge - legislation and practice in the EU.]
  Sovak. Roč. 28, č. 9 (2019), s. 7-10. ISSN 1210-3039
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TJ01000074; GA MŠMT(CZ) EF16_026/0008413
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: sewage sludge * legislation and practice * european union
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Způsob publikování: Omezený přístup

  Čistírenský kal jako hlavní odpad z čištění odpadních vod reflektuje svým složením vrůstající rozmanitost znečištění odpadních vod a rostoucí nároky na kvalitu přečištěných vod z čistíren odpadních vod. V komunálním čistírenském kalu je tak zachycována řada nutrientů, jako jsou dusík, uhlík a zejména fosfor. Dle dostupných dat mohou čistírenské kaly pokrýt asi čtvrtinu roční spotřeby fosforu pro zemědělství. Kromě nutrientů je ale v kalech zachycována i řada kontaminantů včetně patogenních mikroorganismů, zbytků léčiv, produktů denní péče (kosmetika, drogerie) a toxických kovů, které se do komunálních čistírenských kalů dostávají spolu s dočišťovanými průmyslovými odpadními vodami, či uvolňováním kovů z potrubních tras. Právě přítomnost těchto kontaminantů významně snižuje vhodnost přímého využití kalů na zemědělských půdách, jež je doposud nejrozšířenějším způsobem využití fosforu z kalů. To je také reflektováno v legislativě evropských států, kdy v reakci na přítomnost kontaminantů dochází ke zpřísňování podmínek, za jakých je možno kal na zemědělské půdy aplikovat. Článek analyzuje rozdíl legislativních přístupů v zemích EU a vliv nové směrnice o hnojivech na zemědělské využití produktů na bázi kalů.

  As its main waste from wastewater treatment, sewage sludge reflects the growing diversity of wastewater pollution and the growing demands on the quality of treated water from wastewater treatment plants. In the municipal sewage sludge, a number of nutrients are captured, such as nitrogen, carbon and especially phosphorus. According to available data, sewage sludge can cover about a quarter of the annual consumption of phosphorus for agriculture. In addition to nutrients, the sludge also contains a number of contaminants, including pathogenic microorganisms, drug residues, day care products (cosmetics, drugstores) and toxic metals, which enter the municipal sewage sludge together with treated industrial wastewater or the release of metals from pipelines. It is the presence of these contaminants that significantly reduces the suitability of direct use of sludge on agricultural land, which is the most widespread use of phosphorus from sludge so far. This is also reflected in the legislation of European countries, where in response to the presence of contaminants, the conditions under which sludge can be applied to agricultural land is tightened. The article analyzes the difference of legislative approaches in EU countries and the impact of the new directive on fertilizers on the agricultural use of sludge-based products.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312711

   
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  SKMBT_C22020111909220.pdf22 MBVydavatelský postprintvyžádat
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.