Počet záznamů: 1  

Husitské re-formace: proměna kulturního kódu v 15. století

 1. 1.
  0520603 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Cermanová, Pavlína - Soukup, Pavel
  Valde notabilis in hominibus mutacio? Úvodní zamyšlení.
  [Valde notabilis in hominibus mutacio? Some introductory observations.]
  Husitské re-formace: proměna kulturního kódu v 15. století. Praha: NLN, 2019 - (Cermanová, P.; Soukup, P.), s. 7-21. Středověk, 4. ISBN 978-80-7422-730-1
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Hussitism * cultural code * religious transformation * social transformation * Utraquism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

  Úvod ke knize “Husitské re-formace” probírá rozličné přístupy kulturních dějin k náboženským a sociálním změnám v pozdním středověku. Navrhuje otestovat koncept “kulturního kódu” ve výzkumu husitství.

  The introduction to the volume “The Hussite Re-formations” reviews various approaches of cultural history to late medieval religious and social change. It suggests to test the concept of the “cultural code” in the research of Hussitism.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306008