Počet záznamů: 1  

Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století

 1. 1.
  0518072 - HÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Semotanová, Eva - Zudová-Lešková, Zlatica - Močičková, Jitka - Cajthaml, J. - Seemann, P. - Bláha, J. D. - Němeček, Jan - Soukup, P. - Zimová, R. - Burda, T. - Vaňková, Z. - Jílková, P. - Janata, T. - Štych, P. - Paluba, D. - Fialová, D. - Stará, L. - Cehák, V. - Padevět, J. - Němečková, Daniela - Havlíček, J. - Ledecká, K. - Vilímek, T. - Kučera, Z. - Kučerová, S. R. - Boukal, R. - Martínek, Jiří - Fáber, M. - Šantrůčková, M.
  Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století.
  [Czech Historical Atlas. Chapters on the History of the 20th Century.]
  Praha: Historický ústav, 2019. 297 s. Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i. = Opera Instituti Historici Pragae, 94. ISBN 978-80-7286-346-4
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02H010
  Klíčová slova: Historical Atlas * History of the 20th century * Czech Lands * Czechoslovakia * Czech Republic
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (SSC-A); History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (USD-C)

  Publikace Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století obsahuje vybraná témata k českým a československým dějinám v mezinárodních souvislostech. Atlas se člení na tři oddíly, Prostor, Čas a Společnost. Oddíl Prostor je spojen s vymezováním území a začleněním českých zemí, Československa a České republiky do středoevropských a mezinárodních struktur. Prostor znamená také členění území na menší celky, motivované politickým a hospodářským vývojem. Prostor je i krajina, kde se odehrávaly změny, vyvolané nejrůznějšími příčinami v rozvoji společnosti. Oddíl Čas zahrnuje především témata z vojenských a politických dějin a vybrané historické mezníky druhé poloviny 20. století. Oddíl Společnost výrazně reflektuje stále aktuální téma migrací, všímá si národnostní, náboženské a vzdělanostní diverzity a sleduje vnímání českého státu ve světě různými formami reprezentace jednotlivců i celku.


  The publication Czech Historical Atlas. Chapters on the History of the 20th Century illustrates the selective nature of the themes from the Czechoslovak and Czech history in the international consequences. The atlas has three basic sections: Space, Time and Society. The Space is clearly connected with delimitation of the territories and incorporation of the Czech Lands, Czechoslovakia and the Czech Republic within the central European and international structures. The Space also means division of the territories into smaller units motivated by the political and economic developments. And the Space is also the landscape where transformations provoked by various causes took place in the development of the society. The Time mostly covers themes of the military and political history and selected historical milestones of the second half of the 20th century. The Society strongly reflects on the still hot issue of migrations, both as a historical process and a demonstration of violence of the ruling powers and regimes. It pays attention to the ethnic, religious and educational diversities and monitors perception of the Czech State in the world through various forms of representation of the individuals as well as the whole entirety.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303266

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.