Počet záznamů: 1  

Výzkum vlivu SO2 a NOx na růst smrku

 1. 1.
  0500214 - UEK-B 2019 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Hruška, Jakub - Oulehle, Filip - Kolář, Tomáš
  Výzkum vlivu SO2 a NOx na růst smrku.
  [Research on inflence of SO2 and NOx on spruce growth.]
  Brno: ÚVGZ AV ČR, v. v. i., 2018. 44 s.
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1415
  Institucionální podpora: RVO:86652079
  Klíčová slova: SO2 * NOX * Norway spruce * radial growth * forest decline * atmospheric deposition * soil chemistry
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Obor OECD: Ecology

  Smrk ztepilý po poklesu emisí SO2 a NOX velmi rychle reagoval a radiální přírůsty stromů v postiených oblastech Krušných a Jizerských hor se dostaly na předemisní úroveň již koncem 90.let 20. století. Vzrůst nejlépe koreloval s poklesem koncentrací SO2 v ovzduší a s poklesem atmosférické depozice síry. Regenerace půd byla identifikována jako méně výrazný činitel, zejména proto, že je silně korelována s poklesem depozice. Na pokles radiálního růstu tedy emise SO2 a NOX přestaly mít vliv na přelomu tisíciletí. Současný pokles přírůstů není dám emisemi SO2 a NOX ale spíše klimatickými vlivy.

  Radial growth of Norway spruce (Picea abies) in Krušné and Jizerské Mts.responded qiuckly on the decline of SO2 and NOx emissions and S deposition. At the end of 1990´s it was equal to growh measured before the period of high emissions. The best correlation was founded with ambient SO2 concentrations, then with S atmosperic deposion and less important correlation was found with soil chemistry as it is correlated with deposition levels. At present there is no evidence of influence of SO2 and NOX on decline of radial growht. Observed decline in last decade is most probably attributed to climatic conditions.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292328