Počet záznamů: 1  

SMV-2018-12: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických sestav

 1. 1.
  0498218 - UPT-D 2019 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Zobač, Martin - Vlček, Ivan - Dupák, Libor
  SMV-2018-12: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických sestav.
  [SMV-2018-12: Development of welding and brazing joints for mechanical assemblies.]
  Brno: První brněnská strojírna Velká Bíteš, 2018. 3 s.
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: electron beam welding * vacuum brazing * temperature stabilisation
  Kód oboru RIV: JR - Ostatní strojírenství
  Obor OECD: Mechanical engineering

  Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a vývoj postupů teplotní stabilizace kovových dílů. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy. Pro daný projekt byla charakteristická značná experimentální náročnost.

  The subject of the project was further research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding and development of procedures of temperature stabilisation of metal part. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies. The significant experimental demands were characteristic for this project.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290613