Počet záznamů: 1  

Polidštěné zvíře. Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře

 1. 1.
  0488220 - ÚČL 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Smyčka, Václav
  Osvícenská zvířata. Populární filozofie choceňského rodáka G. I. Wenzela.
  [Enlightened Animals. The popular Philosophy of G. I. Wenzel native od Choceň.]
  Polidštěné zvíře. Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2017 - (Hrabal, J.), s. 17-30. ISBN 978-80-87895-94-8
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: philosophy of animal * philosophical style * empiry * narration * Observation * Wenzel, Gottfried Immanuel * enlightenment
  Obor OECD: Specific literatures

  Studie se zabývá filozofií zvířat Gottfrieda Immanuela Wenzela (1754-1809), kterého lze považovat za prvního filozofa z českých zemí, jenž se zabýval otázkou antropologické diference (rozdílem člověka a zvířete) bez opory v biblické tradici. Wenzel ve svých knihách zkoumá lásku a emoce zvířat, jazyky a komunikaci mezi zvířaty, vědomí a duši zvířat atd. Wenzel vycházel ze školy praktické filozofie Karla Heinricha Seibta na Karlo-Ferdinandově univerzitě, která se (na rozdíl od dobového idealismu) zaměřovala na empirickou psychologii (Erfahrungsseelenkunde) a praktickou morálku. Wenzelovy práce jsou charakteristické specifickou inovací stylu psaní a filozofického stylu. Tím, že Wenzel svůj výklad prezentuje v epizodických “pozorováních” (“Beobachtungen” čili polysémantické označení též literárního žánru), odmítá nejen argumentačně, ale i formou výkladu dogmatický racionalismus Descartese a tradiční pojetí antropologické diference, jež je zakotvena v metafyzických systémech. Místo toho nechává Wenzel vyvstávat tuto diferenci v mnoha narativně konstruovaných “pozorováních” s nestálým noetickým statusem, t.z. neurčuje onu hranici jako pevný systém, ale rozkládá ji v mnoha posuvných hranicích implikovaných příběhem. Odpovídá tak mnohem složitějším a současně pregnantnějším způsobem na otázku po rozdílu mezi člověkem a zvířetem.

  The paper deals with philosophy of animals in works by the Bohemian philosopher Gottfried Immanuel Wenzel (1754 - 1809), who can be considered one of the first modern philosophers of the Czech lands to deal with anthropological difference in an empirical way. He belongs to the school of practical philosophy initiated by Karl Heinrich Seibt at the Charles-Ferdinand University in Prague, which was (in contrast with the idealistic philosophy of that time) orientated towards empirical psychology (Erfahrungseelenkunde) and practical morality. The works of Wenzel are characterised by a specific unity of writing style and philosophical style. By using a new writing style based on narrative sequences of episodical “observations”, he rejects the dogmatic rationalism of Descartes and the anthropological difference (of human and animal) which grounds the metaphysical systems, he narratives the difference in a multitude of “observations” with a limiting noetic status.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282819

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.