Počet záznamů: 1  

Za (de)konstruktivismem: kritické koncepty (post)poststrukturální literární a kulturní teorie

 1. 1.
  0488076 - ÚČL 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Matonoha, Jan - Müller, Richard - Šidák, Pavel - Šebek, Josef - Češka, J. - Fulka, J. - Lukavec, J.
  Za (de)konstruktivismem: kritické koncepty (post)poststrukturální literární a kulturní teorie.
  [Beyond / For (De)Constructivism: Critical Terms of (Post)Post-structuralist Literary and Cultural Studies.]
  Praha: Academia, 2017. 517 s. Literární řada. ISBN 978-80-200-2805-1
  Grant CEP: GA AV ČR KJB900560903
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: literary theory * (post)post-structuralism * cultural theory * singularity * rhizome * aporia * event * desire * matter * transgression * performativity * dispositive * abject * power * epistémé * technologies of the Self * habitus * mediality * affect * animal
  Obor OECD: Specific literatures

  Kniha s titulem Za (de)konstruktivismem, naznačujícím jak to, co následovalo po (de)konstruktivismu, tak i určité nostalgické ohlédnutí za již proběhnuvší tendencí, s podtitulem Kritické koncepty (post)poststrukturální literární a kulturní teorie sestává ze 102 heslových statí (autorem 5 je Richard Müller, po 4 napsali Josef Fulka a Pavel Šidák, po 3 Jakub Češka a Josef Šebek, 2 Jan Lukavec, všech ostatních, tj. 81, a podílu na dvou dalších, je Jan Matonoha). Heslář zahrnuje mj. pojmy jako studium – punktum, singularita, rizoma, aporie, událost, touha, vznešené, abjekt, jouissance, matérie, afekt, transgrese, performativita, tělesnost, (post)feminismus, gender, homo sacer, zóé – bios, zvíře, paradigma, diskurz, dispozitiv, moc, epistémé, represivní hyptéza, technologie sebe sama, kulturní kapitál, habitus, média ad. Tyto heslové stati jsou uspořádány do tematicky (nikoli tedy prostě abecedně) řazených sekcí: post-strukturalismus, dekonstrukce, psychoanalýza, postmarxismus, feminismus a gender, diskurz, kánon, tělo, zvíře. Kniha může sloužit jako základní příručka zájemcům a zájemkyním v oblasti soudobé literární teorie a filosofie, kulturních studií, antropologie, teorie umění atd. Ve svém úhrnu usiluje o to poskytnout prohloubenější vhled do soudobé literární a kulturní teorie poststrukturalismu a pojmů pozdějších.

  The book entitled Beyond / For (De)Constructivism (Czech language allows for this ambiguity within a single preposition “Za”) with a subtitle Critical Terms of (Post)Poststructuralist Literary and Cultural Studies consists of 102 entries, among others: studium – punctum, singularity, rhizome, aporia, event, sublime, desire, abject, jouissance, matter, affect, transgression, performativity, body, (post)feminism, gender, homo sacer, zóé – bios, animal, paradigm, discourse, dispositive, power, epistémé, repressive hypothesis, technologies of the self, cultural capital, habitus, media and so on. These are organized by thematically linked sections (rather than by alphabet) into 9 subheadings: post-structuralism, deconstruction, psychoanalysis, post-Marxism, feminism and gender, discourse, canon, body, animal. The book aims to provide a useful handbook for anyone interested in the given field and to clarify crucial terms of poststructuralism and beyond, obscured often by a mind-twisting lingo the book strives to avoid. As such it targets Czech-speaking audience of both pre- and post-gradual students as well as professional academics, and anyone from a “lay” public interested in the field of literary theory, contemporary philosophy, cultural studies, anthropology, art theory etc.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282697

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.