Počet záznamů: 1  

Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století

 1. 1.
  0487754 - OÚ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Strnad, Jaroslav - Filipský, Jan
  Představy o zásadách správné vlády ve středověké jižní a jihovychodní Asii.
  [Ideas relating to principles of right government in medieval South and Southeast Asia.]
  Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století. Praha: Academia, 2017 - (Beránek, O.; Cermanová, P.; Hrubý, J.), s. 395-411. ISBN 978-80-200-2738-2
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: legitimacy * power * South Asia * Southeast Asia * Middle Ages
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (FLU-F)

  Kapitola podává přehled představ a koncepcí ideálního panovníka, jež během tisícileté existence státních útvarů na indickém subkontinentu vznikaly v kontextu hinduistických a buddhistických kulturních okruhů. Charakterizuje funkce a žádoucí formy vlády, jež byly kodifikovány jednak v hinduistické šástrové literatuře, jednak v literární a na ni navazující politické tradici ideálního panovníka inspirované klasickým eposem Rámájana. Na tyto dva ideové zdroje navazuje výrazně světské a pragmatické pojetí vlády formulované v žánru tzv. níti, světské moudrosti tradované formou dvojverší a bajek, jež jsou specifickým druhem literatury tzv. “ naučení korunním princům”. V buddhistickém kulturním kontextu se ideály spravedlivého panovníka opíraly o interpretace textů buddhistické kanonické literatury, pozoruhodná je představa o legitimitě založené na společenské smlouvě, kdy je buddhistická sangha zárukou vyšší morální kontroly moci, aniž by se na ní sama podílela. Politické ideje středověkého islámu jsou stručně charakterizovány v míře, jež odpovídá specifickému charakteru islamizovaných politických útvarů Indického subkontinentu.

  The chapter gives a basic oveview of ideas and conceptions of ideal ruler formed in the context of Hindu and Buddhist cultural complexes during their long development from the antiquity to the High Middle Ages. It describes functions and desirable forms of government that were codified in the Hindu shastric literature, in literary and political traditions of ideal monarch inspired by the classical epic of Ramayana, and in the gnomic, niti literary forms - independent couplets and fables that can be seen as specific forms of the “Advice to princes” type of literary creations. In the Buddhist cultural context, the ideas of righteous ruler were based on interpretation of Buddhist canonical texts. Noteworthy is the idea of social contract, where the Buddhist sangha guarantees compliance with higher moral standards, without itself directly participating in executive forms of state power. Political ideas of mediaval Islam are briefly noted in so far as they hold particular relevance for the specific character of Islamicate political structures in the Indian subcontinent.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282387

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.