Počet záznamů: 1  

Česká otázka a dnešní doba

 1. 1.
  0486828 - FLÚ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Svoboda, Jan
  Ideová východiska Masarykovy České otázky a jejich aktualizace.
  [The Idea Origins of Masaryk’s Czech Questions and their Actualization.]
  Česká otázka a dnešní doba. Praha: Filosofia, 2017 - (Svoboda, J.; Prázný, A.), s. 289-313. ISBN 978-80-7007-505-0
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Masaryk’s original ideological sources * Plato * traditional positivism * Masaryk’s realism * “real ethic” * positive practice
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

  Účelem tohoto příspěvku je obrátit pozornost na Masarykovy původní ideové zdroje, především jeho specifický přístup v pojímání Platóna a tradičního pozitivismu. Masarykův realismus, vyrůstající z trvalého napětí pro­žívajícího subjektu a soupatřičné reflexe daností objektivního řádu věcí, ústí do pojetí tzv. „reálné etiky“ – etiky všedního dne, která se ve svých nejvyšších výkonech stává kýženým garantem vší pozitivní praxe.

  The purpose of this article is to turn attention to Masaryk’s original ideological sources, especially his specific approach to conceptualizing Plato and traditional positivism. Masaryk’s realism, growing up from the permanent tension of a benefiting subject and the co-reflexive reflection of the givenness of the objective order of things, leads to a concept of a “real ethic” – the ethic of everyday life, which, in its highest manifestations, becomes the coveted guarantor of all positive practice.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281543

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.