Počet záznamů: 1  

Evaluatie strategieën omgang met overmatige voedingsstoffen, Handreiking voor de omvorming van landbouwgronden naar schrale natuur

 1. 1.
  0486541 - BC 2018 RIV NL dut V - Výzkumná zpráva
  Aggenbach, C.J.S. - Berg, M.P. - Frouz, Jan - Hiemstra, T. - Norda, L. - Roymans, J. - Van Diggelen, R.
  Evaluatie strategieën omgang met overmatige voedingsstoffen, Handreiking voor de omvorming van landbouwgronden naar schrale natuur.
  [Evaluation strategies dealing with excessive nutrients, Guide to the conversion of agricultural land to poor nature.]
  Driebergen: Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE), 2017. 232 s.
  Zdroj financování: V - jiné veřejné zdroje
  Klíčová slova: Evaluation strategies * excessive nutrients * conversion of agricultural fields into nature * conversion of agricultural land to poor nature
  Obor OECD: Ecology

  Voor natuurherstel en -ontwikkeling in Nederland is de omvorming van landbouwgrond naar natuur een grote en moeilijke opgave. Deze omvorming van landbouwgronden is van belang voor behoud en herstel van natuurgebieden en de ontwikkeling van een samenhangend netwerk van natuurgebieden. Door een intensief landbouwverleden is de nutriëntenvoorraad en -beschikbaarheid groot, waardoor het herstel van natuurtypen die gebonden zijn aan een relatief lage nutriëntenbeschikbaarheid een zeer lastige opgave is. In Nederland zijn de afgelopen twee decennia een aantal strategieën regelmatig toegepast: plaggen c.q. ontgronden van de nutriëntenrijke toplaag, uitmijnen van P, verschralen door middel van maaien en afvoeren of begrazen, bevorderen van het vastleggen van P, en het laten zitten van de nutriëntenrijke toplaag en overschakelen op andere, meer productieve doelen. Zowel in Nederland als daarbuiten is onderzoek verricht naar de effectiviteit en de werking van de deze strategieën, maar de resultaten daarvan en de gevolgtrekkingen daaruit lijken elkaar deels tegen te spreken. Zulke ogenschijnlijke tegenstrijdigheden hebben daarnaast geleid tot controverses in het debat over de omvorming van voedselrijke landbouwgronden. Deze gaan over het wel of niet ontgronden, de omgang met bodemfauna, de vraag of met andere strategieën voedselarme natuurtypen kunnen worden gerealiseerd en over hoe de beschikbaarheid van fosfaat het beste kan worden gemeten.

  The conversion of agricultural fields into nature is a demanding task for ecological restoration in the Netherlands. Such conversion is considered important to conserve and increase the surface of endangered habitats and to increase the connectivity between sites. Intensive agricultural use has lead to a very high nutrient content in such fields, making restoration of low-productive vegetation a difficult task. Several strategies to reach this goal have been applied during the last two decades: sod cutting c.q. removal of the complete nutrient rich top soil, mining of P through addition of a surplus of N and K, nutrient removal through mowing without fertilisation and/or grazing, stimulating P-binding, and not removing the nutrients but instead focus on different, more productive targets. Reasearch on the effectiveness of different techniques has been carried out both in the Netherlands and abroad but the results of the different studies seem to contradict each other. Such apparent controversies have also lead to controversies in the debate on the conversion of nutrient-rich agricultural fields including debates on the question whether or not to remove the entire top soil, how to handle the soil fauna, the question whether other strategies also allow for the restoration of low-productive habitats and how to best measure phosphate availability.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281602

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.