Počet záznamů: 1  

Analýza zranitelnosti hl.m. Prahy vůči dopadům změny klimatu

 1. 1.
  0485453 - ÚVGZ 2019 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Lorencová, Eliška - Emmer, Adam - Geletič, Jan - Bašta, Petr - Vačkář, David
  Analýza zranitelnosti hl.m. Prahy vůči dopadům změny klimatu.
  [Vulnerability analysis of climate change impacts in the city of Prague.]
  Praha: Hlavní město Praha, 2017. 59 s.
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) LO1415
  Institucionální podpora: RVO:86652079
  Klíčová slova: climate change adaptation * vulnerability analysis * urban * Prague
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

  Změna klimatu představuje jednu z klíčových výzev 21. století, jak z hlediska adaptací, tak mitigací. Cílem tohoto výzkumného záměru bylo v návaznosti na Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu, zpracovat podklady pro Implementační plán, zaměřené na analýzu zranitelnosti hl.m. Prahy vůči dopadům změny klimatu. Analýza zranitelnosti se zaměřovala na dopady spojené s: (i) teplotními extrémy ve městě – vlnami horka, (ii) nedostatečným zasakováním a extrémními srážkami. Přístup zahrnoval prostorově explicitní analýzu v postředí ArcGIS, založenou na klimatický, land use a socio-ekonomických indikátorech pro současný stav a scénáře RCP 4.5 a RCP 8.5. Z hlediska zranitelnosti vůči teplotním extrémům - vlnám horka jsou v současné době nejvíce zasaženy oblasti v centru města (MČ Praha 2, MČ Praha 3, MČ Praha 6, MČ Praha 7, MČ Praha 1) a některé z okrajových částí města s průmyslovou zástavbou, např. Libeň, či Štěrboholy. Zranitelnost vůči extrémním srážkám a nedostatečnému zasakování srážkové vody je nejvyšší zejména v oblasti soutoku Vltavy a Berounky – Velká Chuchle, Praha 16, Zbraslav a Lipence.

  Climate change is one of the key challenges of the 21st century, both in terms of adaptation as well as mitigation. The aim of this research was, following the Adaptation Strategy of the City of Prague, to prepare the background analysis for the Adaptation Action Plan, focusing on vulnerability assessment. The vulnerability asssessment focused on the climate change impacts related to: (i) temperature extremes - heatwaves, (ii) insufficient rainwater retention and extreme rainfall. The approach included spatially-specific analysis using ArcGIS based on climatic, land use and socio-economic indicators for the current status and future RCP 4.5 and RCP 8.5 scenarios. Regarding vulnerability to heatwaves, the most affected areas are located in the city center (Prague 2, Prague 3, Prague 6, Prague 7, Prague 1) and some peripheral areas with industrial buildings (e.g. Libeň or Štěrboholy). Vulnerability to extreme precipitation and insufficient rainwater retention was highest particularly at the confluence of the Vltava and Berounka (Velká Chuchle, Prague 16, Zbraslav and Lipence).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280479

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.