Počet záznamů: 1  

Polymerní termoplastická biodegradovatelná kompozice pro výrobu vložek k léčení a prevenci lokálních infektů a způsob její přípravy

 1. 1.
  0484520 - ÚMCH 2018 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Šlouf, Miroslav - Kruliš, Zdeněk - Ostafinska, Aleksandra - Nevoralová, Martina - Krejčíková, Sabina - Horák, Pavel - Pokorný, D. - Jahoda, D. - Fulín, P.
  Polymerní termoplastická biodegradovatelná kompozice pro výrobu vložek k léčení a prevenci lokálních infektů a způsob její přípravy.
  [Polymer thermoplastic biodegradable composition for the manufacture of inserts for the treatment and prevention of local infections and a method of its preparation.]
  2017. Vlastník: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. - Univerzita Karlova v Praze. Datum udělení patentu: 08.11.2017. Číslo patentu: 307056
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-17921S; GA MZd(CZ) NV15-31269A; GA MŠk(CZ) LO1507
  Grant ostatní:OPPK(XE) CZ.2.16/3.1.00/28043
  Program:OPPK
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: local infections * drug delivery * starch composites
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Obor OECD: Polymer science
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/307/307056.pdf

  Předkládané řešení poskytuje polymerní termoplastickou biodegradovatelnou kompozici s inkorporovaným antibiotikem pro výrobu vložek k léčení a prevenci lokálních infektů, která sestává z: (a) plastifikované polysacharidické složky, kterou je škrob nebo směs škrobu a maltodextrinu nebo esterifikovaný škrob nebo směs esterifikovaného škrobu a esterifikovaného maltodextrinu, kde maltodextrin je směsí oligosacharidů o dextrózovém ekvivalentu nejvýše 25, přičemž polysacharidická složka dále obsahuje antibiotikum, (b) polyesterové složky, kterou je poly-.epsilon.-kaprolakton a/nebo poly[(.epsilon.-kaprolaktam)-co-(.epsilon.-kaprolakton)] s obsahem krystalické fáze nejméně 10 % a teplotou tání krystalické fáze nižší než 65 °C, v hmotnostním poměru (a):(b) rovném 4:1 až 1:9. Řešení také popisuje postup přípravy této kompozice.

  The solution submitted provides a polymeric thermoplastic biodegradable composition having with an antibiotic for the manufacture of inserts for the treatment and prevention of local infections, which comprises (a) a plasticized polysaccharide component which is a starch or a mixture of starch and maltodextrin or an esterified starch or a mixture of esterified starch and esterified maltodextrin, wherein the maltodextrin is a mixture of oligosaccharides with a dextrose equivalent of at most 25, wherein the polysaccharide component further comprises an antibiotic, and (b) a polyester component which is poly-.epsilon.-caprolactone and/or poly[.epsilon.-caprolactam)-co-(.epsilon.-caprolactone)] with a crystalline phase content of at least 10% and a crystalline phase melting point of less than 65°C in a weight ratio of (a):(b) equalling 4:1 to 1:9. The solution also describes a method of preparing this composition.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280073

   
   
Počet záznamů: 1